Додаток 5

1. Однією з форм роботи на семінарських заняттях є аналіз ситуації. Для розбору певної ситуації вам необхідно звернути увагу на основні моменти.

• Якими є факти: Що відбулося? Де і коли? Хто учасники ситуації? Що ми про них знаємо? Які факти є важливими? Які другорядними? Що в описі є фактами, а що думками, оцінками тощо?

• У чому проблема ситуації: У чому полягає конфлікт? Яке питання нам треба вирішити, розв’язуючи ситуацію? У чому інтереси кожної зі сторін? Чому вони суперечливі?

• Якими можуть бути аргументи: Які аргументи можуть бути наведені на захист позиції кожної зі сторін? На які документи, інформацію ми можемо спиратися, захищаючи ту чи іншу позицію?

• У чому полягає рішення: Яким буде розв’язання ситуації? Чому саме таким? На що ми спираємось, обираючи таке рішення? Якими можуть бути наслідки такого рішення? Чи існують інші шляхи розв’язання?

2. Під часбрейн-рингу стартом є складне цікаве запитання, а фінішем – правильна відповідь. Необхідно швидко зреагувати, адже час прийняття рішення обмежений. Команда, яка найдовше утримається за столом лідера, вважається переможцем гри.

3. Дискусія – це широке публічне обговорення якогось спірного питання. Вона є важливим засобом пізнавальної діяльності, сприяє розвитку критичного мислення, дає можливість визначити власну позицію, формує навички аргументації та відстоювання своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми.

Існують класифікації дискусій: 1. регламентовані або структуровані дискусії. Для них характерна чітка визначеність плану, структури і регламенту обговорення. Малі групи обговорюють конкретну проблему або проблемне запитання, яке є частиною загальної проблеми, яку необхідно вирішити.

До другоготипу належать дискусії ігрового моделювання. Студентам задаються певні соціальні, політичні або наукові ролі, виходячи із заданої ролі, вони вирішують поставлену проблему. Така організація семінару дає можливість застосувати метод “занурювання у часі”, урізноманітнює пізнавальну діяльність студентів. Одна частина з позиції очевидців оцінює події та історичні персоналії, інша пропонує сучасні оцінки. Поєднання таких оцінок складає особливість такого роду дискусій.До третього типу дискусій відносять проектні дискусії. Студент може запропонувати можливі гіпотези розв’язання поставленої проблеми. Кожна група готує свій варіант розв’язання проблеми, і вони обговорюються у процесі дискусії.

Пам’ятка “Як вести дискусію”

1. Вступаючи в дискусію, з’ясуйте предмет суперечки.

2. В суперечці не допускайте підвищення голосу, поважайте думку товаришів. Критикуйте ідеї, а не особу, що їх висловила.

  1. Формуйте головні докази.
  2. Не змінюйте тему дискусії.

4. Метоюдискусії в стилі телевізійного ток-шоу є отримання студентами навичок публічного виступу та дискутування, висловлення й захисту власної позиції, формування громадянської та особистої активності.

Обирається ведучий ток-шоу. Він оголошує тему дискусії та пропонує студентам коротку розповідь або перегляд відеофрагмента з досліджуваної проблеми. Потім запрошує висловитися на запропоновану тему “запрошених” і надає слово глядачам, які можуть виступити зі своєю думкою або поставити запитання “запрошеним” (не більш 1 хв.). “Запрошені” мають відповідати якомога коротше і конкретніше. Ведучий також має право ставити своє запитання або перервати виступаючого через брак часу.

5. Дебати –один із найбільш складних способів обговорення дискусійних проблем. У дебатах поділ на протилежні точки зору набуває найбільшої гостроти. Кожна група має переконати опонентів і схилити їх до думки змінити свою позицію. Однак можна поставити й інше завдання – спільно вирішити поставлену проблему. В такому разі студенти повинні будуть, висловивши свою точку зору, уважно вислухати протилежну сторону, щоб знайти точки дотику. Важливо, щоб учасники дебатів не переносили емоції один на одного, а спілкувались спокійно.

6. “Коло ідей” –один із видів інтерактивних технологій кооперативного навчання. Цей вид роботи застосовується для вирішення гострих суперечливих питань, створення списку ідей та залучення всіх студентів до обговорення поставленого завдання. Усі групи мають виконувати одне і те саме завдання, яке складається з декількох питань, які групи представляють по черзі. Кожна група озвучує той аспект, над яким працювала.

7. “Мікрофон” надає можливість кожному сказати щось швид­ко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Правила проведення такі:

• говорити має тільки той, у кого «символічний» мікрофон;

• подані відповіді не коментуються і не оцінюються;

• коли хтось висловлюється, інші не мають права перебивати, викрикувати з місця.

8. “Метод ПРЕС” використовується при обговоренні дискусійних питань та при проведенні вправ, у яких потрібно зайняти й чітко аргументувати визначену позицію з проблеми, що обговорюється.

Метод дасть вам можливість навчитися формулювати та висловлювати свою думку з дискусійного питання аргументовано, в чіткій та стислій формі, впливати на думку ваших співрозмовників.

Щоб бути чітким та переконливим, ваше висловлювання повинно мати таку структуру й етапи :

1. Позиція: почніть зі слів“Я вважаю, що ...” та висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору.

2. Обґрунтування: починаючи словами “...тому, що...”, наведіть причину появи цієї думки, тобто поясніть, на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції.

3. Приклад: продовжуйте висловлювання словом “... наприклад...” та наведіть факти, дані, що підтверджують вашу позицію.

4. Висновки: закінчіть висловлювання “Отже (тому), я вважаю...” і узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, як необхідно діяти (це своєрідний заклик прийняти вашу позицію).

9. “Мозковий штурм” – інтерактивна технологія колективного обговорення, що спонукає студентів проявляти уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки.

Мета полягає в тому, щоб зібрати якомога більше ідей (навіть фантастичні) щодо проблеми протягом обмеженого періоду часу. Слід пам’ятати, що об’єднання або зміна висунутих раніше ідей часто веде де висунення нових, що перевершують первинні.

10. Прес-конференція –форма семінарського заняття, яка розвиває активність, пошукові здібності, вміння розкрити суть певної проблеми, стисло і коротко висвітлити її, конкретно відповідати на поставлені питання. Вона вчить самостійно здобувати знання.

Семінар починається з вступного слова викладача, де він висвітлює історичну обстановку відповідно до теми, оголошує тему, мету і проблему, над якою буде працювати група. Потім викладач представляє учасників конференції. Після виступів доповідачів кореспонденти задають їм питання. По закінченню слово надається експертам, які рецензують виступи і підбивають висновки.

11. “Спільний проект” – один із видів інтерактивних технологій кооперативного навчання. Суть його полягає в спільному пошуку групами узгодженого рішення, яке фіксується письмово. Завдання, які отримують групи, різного змісту та висвітлюють проблему з різних боків. В результаті відповідей складається загальний висновок по проблемі.

12. Спрощене судове слухання дає можливість студентам розіграти судовий процес з конкретної справи з мінімальною кількістю учасників. Це процес за участю трьох осіб: судді, що буде слухати обидві сторони і приймати остаточне рішення, обвинувачуваного і обвинувача або їх представників. Мета: технологія дає можливість отримати спрощене уявлення про процедуру прийняття судового рішення, взяти участь у вправі, пов’язаній з аналізом, критичним мисленням, прийняттям рішень.4188918925423403.html
4188984824375605.html
    PR.RU™