Приклад 2

Приклад 1

Підприємство розглядає доцільність придбання нового обладнання за ціною 18 000 грн. Щорічні надходження після урахування податків складуть 5 700 грн. Робота обладнання розрахована на 5 років. Необхідна норма прибутковості – 12%. Оцініть доцільність методом NPV.

Проект приймається тому що NPV позитивний.

Холдингова компанія має можливість придбання нової технологічної лінії. Вартість якої 15 000 тис. грн., строк експлуатації 5 років, знос на обладнання нараховується методом лінійної амортизації, тобто 20% річних. Виручка від реалізації продукції прогнозується по роках в наступному обсязі ( тис. грн.): 10 200, 11 400, 12 300, 12 000, 9 000. поточні витрати по роках здійснюється таким чином: 5 100 тис. грн. в перший рік експлуатації. Щорічно експлуатаційні витрати зростаються на 4 %. Ставка податку на прибуток – 40%. Ціна авансованого капіталу – 14%.

Розрахуємо дані по роках.

тис. грн.

Показники Роки
Обсяг реалізації 10 200 11 100 12 300 12 000 9 000
Поточні витрати - 5 800 - 5 304 - 5 516,2 - 5 736,8 - 5 966,3
Знос - 3 000 - 3 000 - 3 000 - 3 000 - 3 000
Прибуток до оподаткування 2 100 2 796 3 783,8 3 263,2 33,7
Податок на прибуток - 840 - 1 118,4 - 1 513,2 - 1305,3 -13,5
Чистий прибуток 1 260 1 677,6 2 270,6 1 957,9 20,2
Чисти грошові надходження 4 260 4 667,6 5 270,6 4 957,9 3 020,2

NPV = 4 200 x 1,14 -1 + 4 667,6 x 1,14 -2 + 5 270,6 x 1,14 -3 + 4 957,9 x 1,14 -4 + 3 020,2 x 1,14 -5– 15 000 =

= 15 390,0 – 15 000 = 390 тис. грн.

Проект приймається тому що NPV позитивний.

3.4.3. Аналіз інвестиційних проектів методом внутрішньої норми прибутковості (IRR)

Під нормою рентабельності (внутрішньої нормою прибутковості) інвестиційних проектів – IRR слід розуміти таке значення коефіцієнту дисконтування, при якому NPV проекту дорівнюється нулю:IRR = r, при якому NPV = f (г) = 0,

Тобто IRR можна вважати або мінімально допустимою нормою прибутку, або максимальною ставкою відсотку, під яку підприємство може залучити кошти для інвестицій, щоб не мати грошових збитків за даним проектом.

За визначенням внутрішня норма рентабельності – це таке значення показника дисконту, при якому значення інвестиції дорівнюється значенню грошових потоків коштів за рахунок інвестиції або значення показника дисконту, при яком забезпечується нульове значення чистого значення інвестиційних вкладень.

Математичне визначення внутрішньої норми прибутковості IRR=r, при якому NPV = 0, припускає рішення наступного зрівняння:

,

де CF – величина грошового потоку;

IC – первісна інвестиція;

t – період часу (рік);

r – вартість капіталу (ставка дисконту.

Рішення на основі метода приймається виходячи із наступного:

- якщо IRR проекту більше або рівно вартості капіталу, проект приймається до реалізації;

- якщо IRR проекту менш вартості капіталу, проект відхиляється.

Цій показник визначає рівень окупності коштів, направлених на цілі інвестування. Сенс розрахунку коефіцієнту при аналізі ефективності інвестицій в наступному: IRR визначає максимально допустимий відносний рівень витрат, яки можуть бути асоційовані з даним проектом. Наприклад якщо проект повністю фінансується за рахунок суди комерційного банку, то значення IRR показує верхню межу припустимого рівня банківській ставки відсотку, перевищення якої робить проект збитковим.


4193332808378394.html
4193444714090632.html
    PR.RU™