Етнічна кухня Великобританії

План розгляду індивідуальної теми

Вступ (зазначити актуальність теми – відповісти на питання «Чому обраний напрям є цікавим, важливим, актуальним для сучасних ЗРГ)

Основна частина (розкрити суть теми, у т.ч. історія розвитку напряму, його технологічна сутність, приклади використання та перспективи розвитку)

Висновки

Список використаних джерел літератури

Контрольний тест

Список використаних джерел літератури

Подається відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003)». Напр.:

1. Технологія продуктів харчування функціонального призначення : монографія / за ред. М.І. Пересічного, К.: КНТЕУ, 2008. – 718 с.

2. Пшенишнюк Г.Ф., Макарова О.В., Іванова Г.С. Інноваційні заходи підвищення якості зернового хліба // Харчова наука і технологія. – 2010. – №1. – С. 73–77.

3. Shah A. R., Shah R.K., Madamwar D. Improvement of the quality of whole wheat bread by supplementation of xylanase from Aspergillus foetidus: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: .

На всі використані джерела літератури мають бути посилання в тексті у квадратних дужках. Напр.: Піццу «Маргарита» виготовив кухар Рафаель Еспозитто в 1889 р. з використанням продуктів, що символізують кольори італійського прапору – томатів, моцарели та базиліку [1]. – У цьому випадку у списку літератури під номером «1» має бути позначене джерело, звідки було отримано таку інформацію.

Контрольний тест

Скласти за темою тестове завдання, що складається із 5 питань закритого типу із чотирма варіантами відповіді, причому правильна лише одна. Правильну відповідь розташовувати під позначкою «А», під тестом зазначити «ANSWER: A». Напр.:

Страва італійської кухні, що являє собою відварені пласти макаронних виробів, перешаровані начинкою, називається:

A. лазанья;

B. равіолі;

C. тортелліні;

D. болоньєзе.

ANSWER: A

Вимоги до оформлення завдання:

Формат аркушів А4;

Шрифт Times New Roman, розміром 14,

Міжрядковий інтервал 1,5;

Поля: праве, ліве, верхнє, нижнє – 20 мм.

Абзац: 1,25 см

Текст набирати без переносів.

Назва теми – великими жирними літерами по центру. Далі план і його розкриття. Напр.:

ТЕМА 1. ЕТНІЧНІ КУХНІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, ШОТЛАНДІЇ, ІРЛАНДІЇ, ФРАНЦІЇ

Етнічна кухня Великобританії

Загальні відомості

Великобританія – острів у північному морі, має вихід до Атлантичного океану, Норвезького моря; більшість території рівнинна, клімат помірно-морський з м’якою зимою і теплим літом; релігія – протестанство.

Основу традиційних англійських страв складають м’ясо, риба, овочі, крупи. Багатим є асортимент холодних закусок, особливо рибної гастрономії, сендвічів. Серед перших страв найбільш поширеними є бульйони та різноманітні супи-пюре.

….

Кожна ілюстрація, діаграма, схема мають бути підписані (крім фото страв у меню), таблиця – мати назву. Ілюстрації та таблиці нумеруються арабськими цифрами наскрізною нумерацією у межах теми (напр.., табл. 2.1 означає, що це перша таблиця у межах теми №2).

Назву рисунка розміщують під ілюстрацією та відцентровують. Наприклад:

Рис. 1.1 – Піцца «Маргарита»

Кожен рисунок відокремлюється інтервалом в один рядок зверху та знизу від основного тексту.

Кожна таблиця відокремлюється інтервалом в один рядок зверху та знизу від основного тексту. Над таблицею слід ставити її порядковий номер (Таблиця 1.1), вирівнюючи по правому краю, під якою розмістити назву таблиці,

вирівнюючи по центру. Наприклад:

Таблиця 1


4194065748867235.html
4194148485307641.html
    PR.RU™