Тема 14. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗБОРІВ (ПЛАТИ, ВНЕСКІВ)  

Тема 14. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗБОРІВ (ПЛАТИ, ВНЕСКІВ)

Загальнодержавні збори

До бюджетів, державнихї цільвих фондів мобілізуються кошти, які надходять не лише від сплати податків. Певний обсяг надходжень до них припадає на загальнодержавні збори та неподаткові платежі.

Загальнодержавні збори є платежами, які стягують з платника уповноважені органи у твердих розмірах за надання певних прав чи послуг, або на відшкодування деяких видатків бюджету. З податками їх поєднують такі ознаки: обов’язковість сплати до централізованого фонду коштів; регулярне їх надходження до бюджетів, за якими їх закріплено; законодавчо закріплена форма та порядок надходження; примусовий характер стягнення; без еквівалентний характер платежів. Відмінність між податками і зборами зумовлена такими чинниками:

Таблиця 14. 1

Критерій відмінності Загальнодержавні податки Загальнодержавні збори
Мета Задоволення загального публічного інтересу Задоволення потреб чи витрат юридичних та фізичних осіб
Характер платежу Безумовний платіж, має відплатний характер Сплачують у зв’язку з наданням певних прав, послуг, або як відшкодування деяких видатків бюджету
Поведінка платника Сплата податку є обов’язком платника Поведінці платника властива певна добровільність дій

Джерело: [Дмитренко, О.Ч., с. 253]


4481986051279474.html
4482040454817654.html
    PR.RU™