Ваговимірювальне устаткування  

Ваговимірювальне устаткування

Ваговимірювальне устаткування використовується для визна­чення маси товару (вантажу) в закладах харчування, торгівлі та ін.

Усі ваговимірювальні прилади, що використовуються в ресторанному господарстві, по­винні відповідати певним вимогам. Вони встановлені стандартами на ваги і їх слід неухильно дотримуватися.


Стійкість ваг властивість ваг, виведених із стану рівноваги, мимо­волі, без застосування зовнішніх сил, повертатися після декількох коливань у первісне положення. Стійкість повинна бути в ме­жах, визначених допустимою погрішністю для даного типу ваг. Якщо ненавантажені ваги після виведення їх із стану рівноваги не поверта­ються в колишнє положення, то вони повинні прийти в рівновагу або перейти цей стан у протилежний бік при додаванні вантажу (допуску), маса якого рівна допустимій погрішності для даних ваг.
Точність зважування властивість ваг давати показання вимірювання маси з відхиленням від дійсних значень у межах допустимих норм погрішності. У дер­жавних стандартах на різні ваги встановлені норми погрішності на точність зважування. Наприклад, похибки випущених з виробництва вагів — настільних гирьових і циферблатних — при найбільшій межі зважування 2, 3, 6, 10 і 20 кг рівна 0,05%.
Чутливість ваг здатність їх реагувати на різницю мас вантажів, що знаходяться на вантажоприймальних площадках ваг. Чутливість ваг повинна бути такою, щоб зміна маси вантажу, рівна допустимій погрішності, викликала певне відхилення покажчиків від положення рівноваги.
Постійність показань зважування
Висока швидкість зважування. виконання цієї вимоги забез­печується установкою в механічних вагах обмежувачів коливань, які зменшують кут нахилу коромисла і сприяють швидшому загасанню йо­го коливань. У циферблатних і вагах інших типів встановлюють рідинні гасителі коливань — демпфери. Найбільша швидкість зважування у електронних ваг, що не перевищує 2-3 с.
Наочність показань зважування ваги повинні бути забезпечені та­кими вказівними (відліковими) пристроями, які дозволяють спостеріга­ти за показаннями зважування і контролювати точність окремих показань. Найбільшою наочністю показань володіють електронні ваги, що мають цифрові індекси результату зважування.
Відповідність вагового приладу характеру вантажу, який зважується ва­ги за своєю конструкцією повинні бути максимально зручними для зва­жування тих або інших вантажів. Форма і розміри товарних платформ повинні відповідати розмірам і видам зважуваних вантажів (сипкі, штучні, рідкі). Залежно від маси вантажів передбачена або напільна, або настільна установка ваг;
Нейтральність матеріалу, з якого виготовлені ваги. деталі ваг, що контактують з харчовими продуктами, повинні бути з нержавіючої сталі, хар­чового алюмінію, пластмасових матеріалів, нейтральних до про­довольчих товарів. Поверхні металевих деталей, що не контактують з харчовими продуктами, можуть покриватися фарбами, також нейтраль­ними до зважуваних товарів
Зручність догляду за вагами конструктивно ваги повинні бути зручними для проведення санітарної обробки — миття і чищення. Су­часні ваги оснащують кожухом, який оберігає від пилу і вологи. Відкриті деталі повинні бути добре відшліфовані та пофарбовані.

4191932820492730.html
4191977733151851.html
    PR.RU™