Системи зв’язку із часовим поділом каналів

Принцип часового поділу каналів (ЧаПК) грунтується на часовій дискретизації переданих повідомлень і рознесенні в часі канальних сигналів. Структурна схема передавальної частини системи із ЧаПК наведена на мал. 3а. Епюри напруг наведені на мал. 3б. Номера епюр збігаються з номерами контрольних точок на мал. 3а.

Малюнок 3 – Структурна схема передавальної частини.

Ритм роботи системи із ЧаПК задається високостабільним генератором тактових імпульсів (ГТІ). Тактові імпульси (мал. 2 б, епюр 1) з періодом надходять на генератор канальних імпульсів ГКІ, що має виходів, де - кільуість каналів. На виходах формуються періодичні послідовності імпульсів, показаних на епюрах 2-5. Канальні імпульси надходять на канальні модулятори КМ, де модулюються повідомленнями (епюри 6-8), що надходять від джерел Д. На виходах КМ формуються модульовані канальні сигнали (епюри 9-11). Параметри модуляції підбираються так, щоб імпульси різних модульованих канальних сигналів не перекривалися. Канальні сигнали подаються на лінійний суматор одночасно з послідовністю синхронізуючих імпульсів, вироблюваних пристроєм формування синхронізуючих імпульсів (УФСІ) (епюр 12), які необхідні для синхронізації роботи прийомної частини. Вони повинні різко відрізнятися від канальних імпульсів, щоб їх можна було виділити із загального потоку імпульсів. На виході суматора утвориться груповий сигнал (епюр 13), що складається з послідовності синхронізуючих і модульованих канальних імпульсів. Груповий сигнал надходить на спільний модулятор (СМ) і модулює високочастотну несучу, вироблювану передавачем (Пер).

У прийомної частини системи із ЧаПК (мал. 4а) прийнятий сигнал підсилюється й фільтрується в лінійній частині приймача Прм, потім демодулюється в спільному демодуляторі (СД), на виході якого виділяється оцінка групового сигналу . Виділений груповий сигнал (епюр 1) подається на селектор синхроімпульсів (ССІ), що може являти собою, наприклад, інтегруючий ланцюг із граничним пристроєм на виході, що спрацьовує при дії на вході інтегруючого ланцюга синхроімпульсу (епюри 2,3). Виділені синхроімпульси надходять на генератор канальних селекторних імпульсів (ГКСІ), що має виходів. На кожному виході ГКСІ формується імпульсна послідовність, тимчасове положення якої збігається з одним з канальних сигналів (епюри 4-6). Ці послідовності подаються на канальні селектори (КС), які виділяють канальні сигнали (епюри 7-9). Ці сигнали надходять на канальні демодулятори (КД), де формуються оцінки переданих повідомлень (епюри 10-12), що надходять до одержувачів .Малюнок 4 – Структурна схема приймальної частини

Класифікація систем із ВРК здійснюється по виду модуляції в щаблях модуляції. Наприклад, у системі ЧІМ-ЧМ у першому щаблі модуляції використовується ЧІМ, а в другий - ЧМ. У цей час у каналах звичайно використовується один з видів цифрової модуляції (ІКМ, ДІКМ, АДІКМ і т.д.), тому ці системи є цифровими.

Основними переваги багатоканальних систем з ЧаПК є:

1. Висока вірогідність приймання інформації при застосуванні найбільш завадостійких методів передавання з імпульсно – кодовою і дельта – модуляцію.

2. Висока стабільність роботи канальних пристроїв.

3. Низька вартість і малі габарити апаратури, обумовлені:

a) відсутність канадських смугових фільтрів, вартість яких сягає 40% загальної вартості обладнання;

b) можливість використання мікромодулів на інтегральних схемах.

Однак є і недоліки:

1. Необхідність підтримки синхронної роботи комутаторів каналів.

2. Можливість появи взаємних завад між каналами при спотворенні форми імпульсів.


4202175281721860.html
4202191843066598.html
    PR.RU™